TỰ GIỚI THIỆU

à....ờ.... thì

Bạn bè Tất cả

 • si111si111
 • maxmax
 • tackehoaattackehoaat
 • vistadesignvistadesign
 • taysonusstaysonuss
 • auroryaurory

LƯU BÚT

 • quanvuluong November 10, 2010, 6:06 am
  quanvuluong
 • playboyqh November 8, 2010, 4:01 pm
  playboyqh
  np. Truyện đó mình cũng chưa ưng ý lắm.Do chạy cho kịp tiến độ. Cảm ơn vì đã ủng hộ. Bạn vẽ hay nhưng lên đầu tư thêm chút phối cảnh sẽ hấp dẫn hơn ^^
 • jimmituanart August 4, 2010, 1:55 pm
  jimmituanart
  Thanks you kiam !!
Xem tất cả